CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2024      Market cap: NZ$ 4,544,734,161,073 ||| 24h vol: NZ$ 170,501,604,472 ||| crypto assets: 743

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
4 BNB (BNB)NZ$ 981.34
$600.72
-0.03%
3.33%
 0.00871391NZ$ 2,240,099,768 
NZ$ 144,831,322,953 
1.31%
3.19%
 147,585,765 $4,499.60
BNB BNB =
NZD

BNB/AUD - A$ 905.80
BNB/BGN - 1,082.50 лв.
BNB/BRL - R$ 3,086.89
BNB/CAD - C$ 821.28
BNB/CHF - Fr. 553.74
BNB/CNY - CN¥ 4,350.47
BNB/CZK - 13,643.88
BNB/DKK - kr. 4,134.61
BNB/EUR - 553.42
BNB/GBP - £ 474.34
BNB/HKD - HK$ 4,692.32
BNB/HRK - kn 4,193.03
BNB/HUF - Ft 212,692.34
BNB/IDR - Rp 9,638,617
BNB/ILS - 2,198.20
BNB/INR - 49,895.41
BNB/JPY - ¥ 94,286.64
BNB/KRW - 821,009.49
BNB/MXN - Mex$ 10,031.97
BNB/MYR - RM 2,830.31
BNB/NOK - kr 6,357.40
BNB/NZD - NZ$ 981.34
BNB/PHP - 34,964.84
BNB/PLN - 2,359.87
BNB/RON - lei 2,755.05
BNB/RUB - 55,041.40
BNB/SEK - kr 6,526.63
BNB/SGD - S$ 811.04
BNB/THB - ฿ 22,012.33
BNB/TRY - 19,342.17
BNB/USD - $ 600.72
BNB/ZAR - R 11,065.04
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
4
2024-05-26
NZ$ 983.72NZ$ 983.96NZ$ 980.35NZ$ 981.34-0.03%
3.33%
 0.00871391NZ$ 2,240,099,768 
NZ$ 144,831,322,953 
1.31%
3.19%
 147,585,765 
4
2024-05-25
NZ$ 979.76NZ$ 990.04NZ$ 979.76NZ$ 983.310.22%
3.77%
 0.00869261NZ$ 2,274,854,783 
NZ$ 145,122,143,656 
1.33%
3.18%
 147,585,772 
4
2024-05-24
NZ$ 982.19NZ$ 991.42NZ$ 967.43NZ$ 986.090.42%
3.44%
 0.00876603NZ$ 2,919,858,550 
NZ$ 145,532,503,571 
1.01%
3.21%
 147,585,845 
4
2024-05-23
NZ$ 1,006.82NZ$ 1,008.63NZ$ 954.59NZ$ 979.07-2.65%
5.10%
 0.00881034NZ$ 4,304,890,038 
NZ$ 144,405,714,922 
0.96%
3.21%
 147,492,456 
4
2024-05-22
NZ$ 1,008.05NZ$ 1,018.63NZ$ 995.25NZ$ 1,001.39-0.75%
5.46%
 0.00888886NZ$ 3,487,397,142 
NZ$ 147,790,867,480 
1.09%
3.28%
 147,586,010 
4
2024-05-21
NZ$ 985.15NZ$ 1,033.15NZ$ 976.59NZ$ 1,015.932.97%
9.34%
 0.00882406NZ$ 5,864,164,629 
NZ$ 149,937,741,875 
1.35%
3.27%
 147,586,102 
4
2024-05-20
NZ$ 938.10NZ$ 981.77NZ$ 929.88NZ$ 981.774.71%
1.67%
 0.00842037NZ$ 3,479,704,746 
NZ$ 144,883,918,363 
0.96%
3.17%
 147,574,391 
4
2024-05-19
NZ$ 946.40NZ$ 948.61NZ$ 933.42NZ$ 936.39-1.01%
-3.29%
 0.00866151NZ$ 2,119,187,401 
NZ$ 138,198,571,954 
1.31%
3.29%
 147,586,299 
4
2024-05-18
NZ$ 947.32NZ$ 948.78NZ$ 937.58NZ$ 945.97-0.10%
-1.97%
 0.00866824NZ$ 2,214,792,677 
NZ$ 139,612,622,503 
1.36%
3.28%
 147,586,365 
4
2024-05-17
NZ$ 931.61NZ$ 956.69NZ$ 931.03NZ$ 950.582.04%
-0.87%
 0.00866429NZ$ 2,545,424,017 
NZ$ 140,292,651,265 
1.06%
3.29%
 147,586,434 
4
2024-05-16
NZ$ 950.67NZ$ 956.67NZ$ 923.64NZ$ 929.06-2.34%
-4.49%
 0.00872277NZ$ 3,138,144,046 
NZ$ 137,116,845,323 
1.21%
3.32%
 147,586,507 
4
2024-05-15
NZ$ 936.16NZ$ 970.31NZ$ 928.35NZ$ 962.762.91%
-0.97%
 0.00879979NZ$ 3,112,093,689 
NZ$ 142,089,928,404 
1.04%
3.35%
 147,586,592 
4
2024-05-14
NZ$ 983.56NZ$ 985.55NZ$ 937.99NZ$ 941.53-4.26%
-2.10%
 0.00919818NZ$ 3,229,703,910 
NZ$ 138,957,784,268 
1.32%
3.46%
 147,586,676 
4
2024-05-13
NZ$ 987.20NZ$ 993.06NZ$ 973.49NZ$ 983.13-0.41%
0.50%
 0.00940548NZ$ 2,721,810,396 
NZ$ 145,096,440,260 
1.15%
3.54%
 147,586,756 
4
2024-05-12
NZ$ 984.20NZ$ 994.85NZ$ 977.08NZ$ 986.460.35%
0.36%
 0.00966033NZ$ 2,121,022,609 
NZ$ 145,588,990,974 
1.82%
3.60%
 147,586,842 
4
2024-05-11
NZ$ 972.88NZ$ 986.82NZ$ 967.37NZ$ 982.991.01%
1.01%
 0.00973563NZ$ 2,214,855,909 
NZ$ 145,075,778,076 
1.71%
3.60%
 147,586,907 
4
2024-05-10
NZ$ 990.58NZ$ 991.22NZ$ 968.67NZ$ 973.66-1.68%
-0.22%
 0.00962378NZ$ 2,531,435,366 
NZ$ 143,699,842,792 
1.14%
3.57%
 147,586,973 
4
2024-05-09
NZ$ 980.72NZ$ 1,001.60NZ$ 977.68NZ$ 992.731.27%
6.30%
 0.00943727NZ$ 3,158,740,691 
NZ$ 146,513,775,133 
1.52%
3.51%
 147,587,055 
4
2024-05-08
NZ$ 964.31NZ$ 984.49NZ$ 964.31NZ$ 982.511.70%
4.60%
 0.00961431NZ$ 2,674,888,760 
NZ$ 145,005,706,073 
1.23%
3.56%
 147,587,144 
4
2024-05-07
NZ$ 979.45NZ$ 997.04NZ$ 961.39NZ$ 962.87-1.71%
0.01%
 0.00927149NZ$ 2,556,006,065 
NZ$ 142,106,994,343 
1.21%
3.45%
 147,587,218 
4
2024-05-06
NZ$ 985.70NZ$ 1,002.21NZ$ 972.84NZ$ 979.96-0.55%
-0.88%
 0.009313NZ$ 2,534,457,356 
NZ$ 144,629,038,971 
1.06%
3.46%
 147,587,304 
4
2024-05-05
NZ$ 974.84NZ$ 989.82NZ$ 965.42NZ$ 984.540.99%
-1.29%
 0.00923641NZ$ 882,121,915 
NZ$ 145,305,326,267 
0.55%
3.35%
 147,587,383 
4
2024-05-04
NZ$ 976.57NZ$ 986.69NZ$ 970.76NZ$ 974.83-0.19%
-1.70%
 0.00917193NZ$ 968,984,735 
NZ$ 143,872,065,227 
0.54%
3.42%
 147,587,447 
4
2024-05-03
NZ$ 939.77NZ$ 988.36NZ$ 937.96NZ$ 984.004.71%
-1.84%
 0.00933695NZ$ 1,433,450,754 
NZ$ 145,225,636,763 
0.59%
3.47%
 147,587,522 
4
2024-05-02
NZ$ 946.83NZ$ 953.13NZ$ 917.05NZ$ 945.37-0.33%
-8.73%
 0.00948019NZ$ 1,481,402,954 
NZ$ 139,525,271,523 
0.60%
3.47%
 147,587,598 
4
2024-05-01
NZ$ 980.80NZ$ 982.77NZ$ 916.84NZ$ 955.27-2.78%
-7.43%
 0.0096627NZ$ 2,553,862,486 
NZ$ 140,985,405,903 
0.73%
3.52%
 147,587,682 
4
2024-04-30
NZ$ 995.55NZ$ 1,011.37NZ$ 935.16NZ$ 970.76-2.61%
-4.73%
 0.00951661NZ$ 2,900,860,887 
NZ$ 143,254,578,106 
0.99%
3.54%
 147,569,879 
4
2024-04-29
NZ$ 1,006.10NZ$ 1,009.88NZ$ 978.31NZ$ 995.51-0.99%
-1.98%
 0.00930486NZ$ 1,451,998,196 
NZ$ 146,925,117,211 
0.65%
3.47%
 147,587,675 
4
2024-04-28
NZ$ 1,003.90NZ$ 1,023.25NZ$ 1,003.90NZ$ 1,009.630.60%
3.55%
 0.00951034NZ$ 1,145,692,385 
NZ$ 149,009,006,184 
0.70%
3.51%
 147,587,958 
4
2024-04-27
NZ$ 1,006.69NZ$ 1,007.10NZ$ 987.21NZ$ 1,003.58-0.33%
4.42%
 0.00938788NZ$ 1,315,826,317 
NZ$ 148,094,824,146 
0.72%
3.47%
 147,566,451